Algemene Voorwaarden

Door je in te schrijven voor een opleiding, workshop of training, ga je een bindende overeenkomst met HeartPepper Herotraining aan. Hieronder vind je alle leveringsvoorwaarden die betrekking hebben op deze overeenkomst.

1. Inschrijving

 • Je schrijft je altijd in voor een specifieke uitvoering van een opleiding, workshop of training. We vermelden het moment waarop en de plaats waar we de opleiding/training uitvoeren op de website en in de bevestigingsmail.
 • Je schrijft je in voor een opleiding, workshop of training door het inschrijfformulier voor een intake in te vullen en te versturen via onze website en akkoord te krijgen op je deelname door Carolien Oosterhoff. Wanneer we je inschrijfformulier en betaling vervolgens hebben ontvangen, mailen we je zo snel mogelijk een bevestiging van ontvangst.
 • Voor vragen over ons aanbod of over de administratieve afhandeling van je inschrijving kun je ons bereiken via ons contactformulier.
 • We zullen je vragen binnen een termijn van 3 weken beantwoorden.

2. Annuleren na afloop van de bedenktijd

 • Na je inschrijving voor een opleiding, workshop of training heb je een bedenktijd van 14 dagen waarin je kosteloos mag annuleren. Daarna wordt je inschrijving automatisch definitief. Tenzij je korter dan 14 dagen voor aanvang betaalt en boekt, uiteraard. Dan is de inschrijving meteen definitief.
 • Wanneer de bedenktijd afgelopen is, rekenen we op je deelname aan de training/workshop waarvoor je je ingeschreven hebt. We gaan verplichtingen aan met trainers en locaties, en we weigeren andere geïnteresseerden de toegang wanneer de groep vol zit. Daarom brengen we bij annuleren na afloop van de bedenktijd kosten in rekening.
 • Bij annuleren tot 2 maanden voor aanvang van de opleiding, workshop of training betaal je 20% van de overeengekomen prijs met een minimum van €50.
 • Bij annuleren tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang van de opleiding, workshop of training betaal je 35% van de overeengekomen prijs met een minimum van €75.
 • Bij annuleren korter dan 1 maand voor aanvang van de opleiding, workshop of training betaal je 50% van de overeengekomen prijs met een minimum van €100.
 • Bij annuleren minder dan 2 weken voor aanvang van de opleiding, workshop of training betaal je 100% van de overeengekomen prijs.

3. Overmacht

 • Als je moet annuleren vanwege ziekte, een ongeluk of een sterfgeval in de naaste omgeving overleggen we hoe we dat zo kunnen oplossen dat het voor beide partijen redelijk voelt.
 • Een overvolle agenda geldt niet als overmacht, wijzigingen in je werkomstandigheden evenmin.

4. Verschuiven na afloop van de bedenktijd

 • Verschuiven van een inschrijving na afloop van de bedenktijd komt feitelijk neer op annuleren plus herinschrijven. In principe ben je ons dan annuleringskosten schuldig. We maken een uitzondering als je ingeschreven staat voor een opleiding, workshop of training waarvoor ook een wachtlijst bestaat. We gaan dan onderzoeken of we iemand van de wachtlijst in jouw plek kunnen inschrijven.
 • Vinden we iemand van de wachtlijst om jouw plek in te nemen, dan verschuiven we jouw inschrijving naar een volgende keer dat we de opleiding, workshop of training verzorgen.
 • Je betaalt al wel de factuur voor de opleiding, workshop of training waarvoor je oorspronkelijk ingeschreven stond. Uiteraard betaal je geen tweede keer voor de opleiding, workshop of training waar naar je doorgeschoven bent.

5. Studiemateriaal

 • Op al het studiemateriaal dat we uitdelen tijden de opleiding, workshop of training rust auteursrecht.
 • Op alle studiematerialen die we zelf gemaakt hebben, rust het auteursrecht van Carolien Oosterhoff. Je mag het niet kopiëren voor eigen gebruik.

6. Betaling

 • We zetten de factuur standaard op jouw naam. Je bent zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling.
 • Wanneer je daarom vraagt, zetten we de factuur op een andere naam, bijvoorbeeld van je werkgever. Ook dan ben jij zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling.
 • In uitzonderlijke gevallen kunnen we een betalingsregeling afspreken.

7. Te weinig deelnemers

 • We mogen een opleiding, workshop of training zonder verdere gevolgen afzeggen als er minder dan 4 deelnemers zijn.
 • Wanneer we een opleiding, workshop of training afzeggen, laten we je dat minstens 2 weken van tevoren weten.
 • Wanneer we een opleiding, workshop of training afzeggen, vervallen je betalingsverplichtingen. Als je de factuur al betaald hebt, krijg je je geld terug.

8. Trainer of locatie niet beschikbaar

 • Als op de dag van de opleiding, workshop of training, een trainer of de locatie niet beschikbaar is, doen we alles om een vervangende trainer of locatie te vinden binnen een straal van 50 kilometer. Als dat niet lukt, verplaatsen we de opleiding, workshop of training naar een eerstvolgende mogelijkheid.
 • We zijn niet verantwoordelijk voor vervolgschade die ontstaat doordat een trainer of locatie niet beschikbaar is op de dag van de opleiding of training.

9. Klachten

 • We doen ons best om onze opleidingen en opleiding, workshop of training te verzorgen in overeenstemming met de geldende professionele normen.
 • Vind je dat we onze verplichtingen niet zijn nagekomen? Dan kun je een klacht bij ons indienen via ons contactformulier. Vermeld in je klacht duidelijk waartegen je bezwaar maakt, op grond waarvan je bezwaar maakt en wat je wilt dat wij daaraan doen.
 • We laten je binnen 2 weken weten dat we je klacht ontvangen hebben en in behandeling nemen.
 • We behandelen je klacht strikt vertrouwelijk.
 • We zullen je klacht binnen 8 weken afhandelen. Als we onverhoopt meer tijd nodig hebben, bijvoorbeeld om onderzoek te doen, laten we je dat weten. We geven je dan ook een indicatie van de termijn waarop je uitsluitsel kunt verwachten.